Giảm cân và giữ cân nặng ở mức chuẩn là điều mà rất nhiều người đang chật vật để thực…